LESSON 31 Everyday activities – czynności codzienne, słownictwo

Posted on

Żeby troszkę odpocząć od gramatyki proponuję słówka dotyczące czynności wykonywanych codziennie. A skoro wykonywanych codziennie, to znaczy regularnie… A to znaczy, że opisując to, co robimy każdego dnia użyjemy czasu … Present Simple!

Oto kilka słówek i zwrotów opisujących naszą codzienność.

Zapraszam do nauki.

 

get up get ap – wstawać

brush (my) teeth brasz (maj) tif – myć (swoje) zęby

go to shool/work goł tu skul/łerk – iść do szkoły/pracy

do homework du homłerk - odrabiać zadanie domowe

do housework du hałsłerk – wykonywać prace domowe (tzn. pranie, prasowanie, sprzątanie itp.)

have a shower hew e szałer – brać prysznic

have breakfast/lunch/dinner hew brekfest/lancz/dyner - jeść śniadanie/obiad/kolację

study stadi – uczyć się

watch TV łocz tiwi – oglądać TV

tidy tajdi – sprzątać

go shopping goł szopin – iść na zakupy

play plej -grać

go to bed goł tu bed – iść spać

read a book rid e buk – czytać książkę

use the Internet juz di internet - korzystać z internetu

have coffee hew kofi – pić kawę

 

 

Spróbujmy teraz opisać jakiś przykładowy dzień w czasie Present Simple.

 

I get up at 6.30, then I have a shower, brush my teeth and have breakfast. At 7.30 I go to school. After school I have lunch, do my homework and I play football with my friends. I do shopping with my mother and at 4 p.m. I watch TV and use the internet. Then I study and tidy my room. At 9 p.m. I have a shower and I go to bed. In bed I read a book.

 

 

A teraz, ten sam opis, ale w 3. osobie lb. poj., np. napiszmy o Ani. (Powtórzcie sobie zasady dodawania końcówek)

 

Ania gets up at 6.30, then she has a shower, brushes her teeth and has breakfast. At 7.30 she goes to school. After school she has lunch, does her homework and she plays football with her friends. She does shopping with her mother and at 4 p.m. she watches TV and uses the internet. Then she studies and tidies her room. At 9 p.m. she has a shower and she goes to bed. In bed she reads a book.

 

Spróbujcie za pomocą powyższych słówek prztłumaczyć oba opisy, a potem napisać o swoim dniu i na przykład o dniu kogoś Wam bliskiego.

 

Pozdrawiam, życzę miłej nauki!

 

 

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

3 thoughts on “LESSON 31 Everyday activities – czynności codzienne, słownictwo

  1. Fajnie by było gdyby było coś o podróży, tzn. słownictwo :) Jakaś jedna mała lekcyjka :)

Comments are closed.