LESSON 39 Podstawy konwersacji, czyli pytania…

Posted on

Dzisiaj bardzo ważna lekcja – pytania.

Dlaczego? Ponieważ każda, nawet najkrótsza rozmowa, składa się przede wszystkim z pytań.

Aby rozmawiać z kimś musimy umieć zadawać pytania i na nie odpowiadać.

Zapraszam do nauki!

 

Na początku, musicie wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje pytań:

 

  • ogólne, na które odpowiadamy tylko "tak" lub "nie"  (np. Do you like computers? Lubisz komputery? – Na tak zadane pytanie odpowiadamy: tak lub nie)

 

  • szczegółowe, na które odpowiedź jest dłuższa, bardziej rozwinięta (np. Why do you like computers? Dlaczego lubisz komputer? – To pytanie wymaga już wyjaśnienia, nie możemy na nie odpowiedzieć po prostu "tak" lub "nie")

 

 

Pytania ogóle potraficie już zadawać używając czasownika "to be", czasownika "have got" (w pytaniach stawiamy na początku czasownik, a potem osobę) oraz czasu Present Simple (na początku do lub does, a potem osoba).

Natomiast żeby utworzyć pytanie szczegółowe, musimy znać  słówka pytające, tzw. WH-questions dabelju ejdż kłeszczyns, które zawsze stawiamy na pierwszym miejscu w pytaniu.

Są to:

 

why łaj - dlaczego

what łot – co

where łer – gdzie

when łen - kiedy

who hu – kto

what time łot tajm – o której

oraz

how much/many hał macz/meni – ile

how long hał long – jak długo

itp.

 

A oto kilka podstawowych pytań, które znacznie ułatwią Wam konwersację i sprawią, że rozmowa po angielsku stanie się przyjemnością. Na początek kilka pytań, pomocnych w rozkręceniu rozmowy:

 

What's (skrót od: what is) your name? łoc jor nejm – Jak masz na imię?

 

Is your country in Europe/big or small? is jor kanczri in jurop/byg or smol - Czy twój kraj jest w Europie/duży czy mały?

 

Are you interested in sport/music/internet/travelling? ar ju intrested in sport/mjuzik/internet/travelin – Czy interesujesz się sportem/muzyką/internetem/podróżowaniem?

 

Do you like reading/watching TV? du ju lajk ridin/łoczin tiwi - Lubisz czytać/oglądać TV?

 

Do you like your job? du ju lajk jor dżab – Lubisz swoją pracę?

 

Where are you from? łer ar ju from – Skąd jesteś?

 

What's your telephone number/adress? łoc jor telefołn namber/edres – Jaki jest Twój nr tel/adres?

 

How old are you? hał old ar ju - Ile masz lat?

 

Do you like cooking? du ju lajk kukin – Lubisz gotować?

 

itd.

 

Nie pozostaje nic innego, jak tylko nauczyć się ich na pamięć i rozmawiać :) Proponuję też, żebyście spróbowali układać własne pytania znając już zasady ich tworzenia oraz słówka.

 

Pozdrawiam i życzę miłej nauki!

 

 

 

 

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

One thought on “LESSON 39 Podstawy konwersacji, czyli pytania…

Comments are closed.