LESSON 47 Past Simple – konstrukcja zdań

Posted on

A teraz kolejna lekcja dotycząca czasu Past Simple – konstrukcja zdań twierdzących, pytających i przeczących.

W zdaniach twierdzących używamy drugiej formy czasownika, natomiast w pytaniach i przeczeniach operatora "did".

Więcej na ten temat w dalszej części lekcji. Zapraszam :)

 

 

Zaczynamy od zdań twierdzących. Tak jak napisałam powyżej, w zdaniach twierdzących używamy drugiej formy czasownika. Co to znaczy? 

 

Czasowniki mogą być regularne i nieregularne, to znaczy, że w inny sposób tworzymy ich drugą formę. Jeśli chodzi o czasowniki regularne to dodajemy do nich końcówkę -ed, a nieregularne maja swoją formę, określoną w tabelce. Tabelka ma trzy kolumny: 

1. to forma podstawowa, czyli bezokolicznik;

2. to forma czasownika w czasie Past Simple, w zdaniach twierdzących; a 

3. jeszcze nas nie dotyczy :)

 

Wygląda to mniej więcej tak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna tabelka wraz z wymową będzie w kolejnej lekcji :)

Czyli, podsumowując. Jeśli czasownik jest regularny, np. cook – gotować, dodajemy do niego końcówkę -ed. Wygląda to tak:

 

 

I cook dinner every day. – Gotuję obiad codziennie.

I cooked dinner yesterday. – Ugotowałam obiad wczoraj.

 

 

 

Ale jeśli czasownik jest nieregularny, np. eat – jeść, patrzymy jaka jest jego druga forma w tabelce. Druga forma czasownika eat, to ate. W zdaniu wygląda to tak:

 

We eat pizza every day. – Jemy pizzę codziennie.

We ate pizza yesterday. – Zjedliśmy wczoraj pizzę.

 

Skąd jednak wiadomo, które czasowniki są regularne, a które nieregularne? Najprostszą metodą na odróżnienie ich jest nauczenie się całej tabelki czasowników nieregularnych i założenie, że wszystkie pozostałe są regularne :)

 

 

 

 

Teraz zdania pytające. Tworząc zdania pytające używamy operatora DID. Operator ten stawiamy na początku zdania, czyli przed osobą. Bardzo ważne jest też, że czasownik wraca do pierwszej formy, czyli już nie ma końcówki -ed, ani nie zmieniamy jego formy podstawowej, tzn.:

 

I cooked dinner yesterday. – Ugotowałam obiad wczoraj.

Did I cook dinner yesterday? – Czy ugotowałam wczoraj obiad?

 

 

albo, jeśli jest to czasownik nieregularny:

 

We ate pizza yesterday. – Zjedliśmy wczoraj pizzę.

Did we eat pizza yesterday? – Czy zjedliśmy wczoraj pizzę?

 

 

 

Podobnie sprawa wygląda z przeczeniami. Również używamy operatora DID, tylko w przeczeniu dodajemy do niego NOT, wychodzi nam z tego DIDN'T (did not). Didn't stawiamy w zdaniu po osobie, a przed czasownikiem. Czasownik wraca do swojej podstawowej formy. Np.:

 

 

I cooked dinner yesterday. – Ugotowałam obiad wczoraj.

I didn't cook dinner yesterday. – Nie ugotowałam wczoraj obiadu.

 

 

a z czasownikiem nieregularnym:

 

 

We ate pizza yesterday. – Zjedliśmy wczoraj pizzę.

We didn't eat pizza yesterday. – Nie zjedliśmy wczoraj pizzy.

 

 

Podsumowując:

twierdzenia: II forma czasownika ( np. cooked lub ate)

pytania: Did + I forma czasownika (bez końcówek lub pierwsza kolumna tabelki)

przeczenia: did not = didn't + I forma czasownika (bez końcówek lub pierwsza kolumna tabelki)

 

 

W kolejnej lekcji podam Wam pisownię i wymowę czasowników nieregularnych oraz podam zasady dodawania końcówki "-ed".

 

Mam nadzieję, że wszystko jest w miarę jasne. W razie czego, pytajcie :)

 

 

 

 

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

One thought on “LESSON 47 Past Simple – konstrukcja zdań

  1. Dziękujemy! Już poprawione. Dobrze, że Czytelnicy mają cunjze oko i zwracają uwagę na błędy. Swoją drogą choć to pewnie literf3wka, to trzeba raczej zakwalifikować ten błąd jako ortograf. Przy okazji chciałbym zwrf3cić uwagę na inną literf3wkę, tym razem w komentarzu przedmf3wcy. Piszemy: tę koszmarną literf3wkę , a nie tą (formę tę dostosowuje się do rzeczownika, a nie do przymiotnika).Rf3wnież pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję!

Comments are closed.